top of page

Gjenbruk 

 I tillegg til å selge nye kvalitetsprodukter som varer lenge etterstreber vi å videreføre og "oppsirkulere" det som allerede finnes. I seilduksproduksjonen på loftet er derfor gjenbruk og ”zero-waste” en selvfølge. Vi bruker seil og restmaterialer fra produksjonen til å lage produkter som alle er ulike med sine egne detaljer. Vi lager alle de nevnte produktene i brukte seil og overskuddsmaterialer, noe som gjør at hvert produkt blir unikt. Seilmakerfruen Betty-Ann Brodersen syr også jakker av gamle seil, maks ti stykker i året, så dette er eksklusive saker hvor hvert plagg er unikt. 

bottom of page